Hoe kunnen scrum-technieken helpen bij het budgetteringsproces? Met het vierde kwartaal in zicht, maken veel bedrijven en non-profit organisaties zich weer op voor de jaarlijkse budgetronde. Een pittige klus die soms veel weg heeft van een bokswedstrijd; een slopend proces dat meestal diverse ronden duurt voordat er eindelijk een uitslag is. Kan dat niet wat effectiever? Bijvoorbeeld door te scrummen?

Huh, scrummen wat is dat?

Scrummen kennen we van Rugby waarbij stoere kerels in elkaar gehaakt om een rugbybal vechten. Maar dat is niet wat we hier met scrummen bedoelen. Scrum is een werkwijze die vooral wordt gebruikt binnen de IT-sector en bij webdesign bureaus. Daar waar er veel op projectbasis wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Met scrum worden deze projecten in korte deelprojecten (sprints genoemd) opgeknipt en wordt er gewerkt in multi disciplinaire teams.

Op basis van hun opdracht bepalen de teams zelf welke resultaten er binnen een bepaalde periode moeten worden behaald. Dagelijks wordt kort de voortgang van een deelproject besproken. Door de multi disciplinaire samenstelling van de teams worden afhankelijkheden sneller gesignaleerd. En komen de teamleden sneller tot een realistische doorlooptijd van een op te leveren deelproject.

De deelprojecten bieden daarnaast de mogelijkheid om sneller bij te sturen wanneer er zich veranderingen voordoen of omdat er binnen het team verandering van inzicht is. En dit snel bij kunnen sturen noemen we dan weer heel stoer Agile.

Wat zijn de voordelen van scrum?

Ja leuk al die stoere termen maar wat is dan het voordeel van scrummen?

  • Het verhoogt de effectiviteit van het team
  • Het zorgt ervoor dat je inzicht hebt in de voortgang van het project Scrum-technieken hebben niet met rugby te maken - De Eek Vergaderlocatie Achterhoek
  • Het zorgt ervoor dat je enkel dat doet wat noodzakelijk is en samen hebt afgesproken
  • Het zorgt ervoor dat je de samenhang en afhankelijkheden beter overziet
  • Het zorgt ervoor dat je de juiste prioriteiten stelt
  • Het zorgt ervoor dat je bewuster kiest in wat wel en niet te doen
  • Het zorgt ervoor dat je flexibeler bent en sneller kan aanpassen aan veranderingen

Veel mensen zijn de afgelopen jaren enthousiast geworden van scrummen. En daardoor wordt het nu ook steeds vaker toegepast in andere sectoren. Dus waarom zou je het zelf niet eens proberen?

Waarom is scrum ideaal voor budgetteren?

Een budget is meer dan een overzicht van cijfers en getallen. Het is de uitkomst van alle ideeën, plannen en initiatieven waarvan we met elkaar hebben afgesproken dat die het komende begrotingsjaar gaan realiseren. En hier schuilt regelmatig het probleem.

Vaak worden budgetten eerst op afdelingsniveau uitgewerkt voordat ze bij elkaar worden gevoegd tot een totaal budget. Hierdoor ontbreekt regelmatig het onderlinge verband of minimaal het inzicht wat de afdelingsplannen voor effect hebben voor andere afdelingen. Zowel qua geld als beschikbare capaciteit (mensen die het werk kunnen uitvoeren of aansturen).

Door met multi disciplinaire teams het budget te gaan scrummen voorkom je dit soort problemen en kom je sneller tot een zorgvuldig en realistischer budget. Daarnaast ontstaat er meer inzicht in elkaars plannen en worden deze ook beter gedragen door alle afdelingen.

Wat heb je nodig om te scrummen?

Om lekker te kunnen scrummen moet je vrij kunnen denken. Een vergaderruimte waar je ongestoord kan overleggen en waar je de ruimte hebt om post-its op de muren te plakken. Een ruimte waar je met een groep mensen kan zitten, staan en lopen. Want beweging stimuleert het brein dus maak daar gebruik van. En zorg natuurlijk voor voldoende post-its, stiften en een flipover is ook altijd handig.

Lijkt scrummen je wat en wil je dat voor het komend budgetjaar eens proberen, neem dan contact met ons op. Bij de Eek, vergaderlocatie Achterhoek, kunnen wij je alle rust en ruimte bieden om een goede scrumsessie te organiseren.

Wij bieden onze gasten altijd volledige privacy door onze vergaderlocatie exclusief aan één groep ter beschikking te stellen. Wil je eerst onze vergaderlocatie komen bekijken, maak dan even een afspraak.

Share This